کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - علی مسعودی

کلیپ خنده دار - خاطرات علی مسعودی از ژیان پدرش! در برنامه خندوانه (۲۲ خرداد ۹۴)