کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - ویدئو موزیک بخند

کلیپ خنده دار - موزیک ویدئوی زیبای برنامه خندوانه (بخــــــند...) بکو پا، دَ ست / بکوب پا، دَ ست... اگه که مشغولی تو به کار / نمیدونی بکنب چیکــار...