کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - لبخند گوهر خیراندیش

کلیپ خنده دار - لبخندهای فوق العاده گوهر خیراندیش در برنامه خندوانه، لبخندهای خیلی حرفه ای از یک بازیگر خیلی حرفه ای، از دست ندید...