کلیپ آموزشی Apple - What is it

کلیپ آموزشی از مجموعه What is It برای آموزش زبان انگلیسی کودک