سخنرانی سردار همدانی در برنامه پرده عشاق

تصاویری از حضور سردار شهید حسین همدانیآذر ماه سال گذشته در برنامه پرده عشاق