مداحی حاج صادق آهنگران برای شهدای فاجعه منا

حاج صادق آهنگران در فرهنگسرای اندیشهدر حاشیه ویژه برنامه حماسه خوان صادق برای شهدای فاجعه منا به مداحی پرداخت.