کلیپ حماسه خوان؛ گرامیداشت حاج صادق آهنگران

نکوداشت نواگر حماسه دفاع مقدس حاج صادق آهنگران یکشنبه پنجم مهر در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.