هم عهدی با ۲۳ هزار شهید تهران

ویژه برنامه هم عهدی با ۲۳ هزار شهید پایتخت همزمان با هفته دفاع مقدس به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برگزار می شود