سلام مادر؛ تقدیم به تمام مادران شهدای هشت سال دفاع مقدس

به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس تقدیم به مادران چشم به راه شهدای هشت سال دفاع مقدس