نمایش دریا دلان در تئاتر شهر

گزارش خبرگزاری تسنیم از نمایش میدانی دریا دلان با موضوع شهدای غواص در حوض پارک دانشجو و محوطه باز مجموعه تئاتر شهراین نمایش برای اولین بار ۲۶ شهریور در مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره تئاتر شهر با حضور محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، س