جشنواره فیلم شهر

پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم شهر به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سوم تا دوازدهم خرداد ۱۳۹۴ در ۱۱ سالن سینمایی پایتخت