آنونس سریال جذاب متهم گریخت

در روایتی طنز، هاشم آقا به خاطر مشکل قلبی و به اصرار همسرش، کار در تعمیرگاه را رها کرده و به امید شغلی بهتر، به همراه خانواده اش از شهرستان به تهران مهاجرت می کند. اما زندگی در تهران، او و خانواده اش را با مشکلات عدیده ای روبه رو می سازد . . .