روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

پهلوانان واقعی یلان بی نام و نشانی هستند که در طول دفاع مقدس، مردانه ایستادند تا سرافرازی و سربلندی ایران اسلامی را رقم زنند.روز فرخنده فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای گرامی باد.