کلیپ خنده دار - داب اسمش خنده دار از گزارش بازی آرسنال