کلیپ خنده دار - شوخی وحشتناک و بشدت ظالمانه با محمود شهریاری

دروبین مخفی شوخی خیلی وحشتناک و به شدت ظالمانه با محمود شهریاری