کلیپ خنده دار - احترام شامپانزه به پیرزن مسن در اتوبوس

شامپانزه باهوش که در اتوبوس روی صندلی نشسته بود وقتی دید که پیرزن مسن سرپا وایساده جای خودش رو به اون داد