کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت مسواک

مسواک آقا جان!مشکل کم آبی جدیه.در مصرف آب صرفه جویی کنید