کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت چندر غاز

چندرغاز در زمان بی سر و سامانیان گرانی بیداد می کرد. درست بر خلاف الان که ارزانی بیداد می کند.