کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، نمک

این قسمت نمک!روز جهانی نمک بر همگان خوش بگذره!!!