کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت چتربازی

این قسمت چتر بازی بی سروسامانیان برای شروع سال نو، تمرینات سخت و طاقت فرسایی انجام می دادند...