کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت باران

در زمان بی سر و سامتنیان باران می بارید اما کم می بارید. آن ها چه کردند؟ -خود کشی -خود نکشی و یا...