کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت نادانیاسور ها

در زمان دایی ناصر ها بی سر و سامانیان زندگی مشکلی داشتن که باید خودتون ببینین....