کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت سبزه

سبزه هاتونو پاپیونی گره بزنید تا بعدا راحت باز بشه! از ما گفتن بود!