کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت عید دیدنی

عید دیدنی رفتن از چه زمانی و چگونه شروع شد؟