دانلود آنونس فیلم | فهیمه زارعی زننده بهترین گل تیمی تاریخ فوتسال زنان

سایت انگلیسی metro.co.uk در خبری با معرفی این گل با تیتر بهترین گل تیمی تاریخ فوتسال (بدون علامت سوال) به تجلیل از گل زارعی مقابل مالزی پرداخت.