دانلود آنونس فیلم | تریلر سوم فیلم In the Heart of the Sea ۲۰۱۵

داستان فیلم In the Heart of the Sea در زمستان سال ۱۸۲۰ جریان دارد، و در مورد یک کشتی صید نهنگ انگلستانی با نام سکس می باشد که توسط چیزی که هیچکس نمی توانست تصورش را کند مورد حمله قرار گرفت: یک نهنگ عظیم با حس انتقام انسانی. حال خدمه ی کشتی باید باعواقب دل