دانلود آنونس فیلم | Victor Frankenstein ۲۰۱۵ تریلر فیلم

در این اقتباس مدرن داستان که از دید ایگور روایت می شود شاهد گذشته ی تلخ و تاریک ایگور این دستیار جوان و نگون بخت میگه، همین طور از دوستیِ رستگاری بخشش با دانشجوی جوان رشته پزشکی یعنی ویکتور فرانکنشتاین و شاهدی می شه بر این که چطور فرانکنشتاین افسانه ای رو