دانلود آنونس فیلم | تریلر فیلم (Black Mass (۲۰۱۵

ماجرای یکی از اربابان گروه های جنایتکار بوستون جنوبی به نام ویتی بولگر که یک مامور FBI بود و از این طریق خانواده مافیا خود را حمایت می کرد. او یکی از چهره های در دست تعقیب فهرست ۱۰ نفره FBI بوده است که به مدت یک دهه در حال فرار بوده و در نهایت در سال ۲