دانلود آنونس فیلم | تریلر فیلم (Infini (۲۰۱۵

یک تیم جستجو و نجات زبده به یک مرکز استخراج در خارج زمین فرستاده می شوند، تا “ویت کارمایکل” تنها بازمانده یک شیوع بیولوژیکی را نجات دهند.