دانلود آنونس فیلم | جدیدترین تریلر فیلم (Tomorrowland (۲۰۱۵

نوجوانی (بریت رابرتسون) کنجکاو در زمینه علمی به همراه یک مخترع نابغه (جرج کلونی) قدم در ماموریتی خطرناک می گذارند تا راز سرزمینی خفته را بیدار کنند، سرزمینی که در فضا و زمان نهفته و در خاطرات از آن بنام سرزمین آینده یاد می شود