دانلود آنونس فیلم | تریلر فیلم (Kung Fu Killer (۲۰۱۵

یک مربی هنرهای رزمی که از نیروهای پلیس هم می باشد پس از قتل یک مرد به طور تصادفی به زندان می افتد اما