سفره آرایی - روش تزیین خامه به شکل گل شقایق

آموزش ویدیویی روش تزئین خامه به شکل گل شقایق با استفاده از قیف و ماسوره