سکانسی از فیلم جدایی نادر از سیمین که اشک همه را در آورد

جدایی نادر از سیمین یکی از بهترین آثار اصغر فرهادی است که به واسطه این فیلم ، سینمای ایران توانست اولین جایزه اسکار خود را دریافت نماید