آنونس و تیزر فیلم ها - تریلر فیلم Poltergeist ۲۰۱۵

خانواده ای به خانه ای خالی از سکنه در حومه شهر نقل مکان می کنند که توسط نیروهای شیطانی تسخیرشده است. آنها باید دور هم جمع شوند تا کوچکترین دخترخود را که تسخیر این شیاطین شده است، نجات دهند