آنونس و تیزر فیلم ها - تریلر فیلم Mythica: A Quest for Heroes ۲۰۱۴

مارِک رویای تبدیل شدن به یک جادوگر را دارد. او با یک کاهن زیبا به نام تیلا دیدار می کند که نیاز به کمک دارد. سپس تصمیم می گیرند تیمی از ماجراجویان را دور هم جمع کند تا خواهر تیلا را از دست غول شیطانی آزاد کنند..