آنونس و تیزر فیلم ها - تریلر فیلم The Pianist ۲۰۰۲

ولادیسلاف شیلمان پیانیست با استعدادی است که در یک خانواده ی یهودی در لهستان به دنیا آمده است. پس از اشغال لهستان توسط نازی ها، ولادیسلاف را به اردوگاه کار اجباری می فرستند. اما او فرار می کند و طی چند سال بعد، در حالی که تلاش دارد به دست نیروهای اشغال گر