آنونس و تیزر فیلم ها - تریلر فیلم Mythica: The Darkspore ۲۰۱۵

مارِک و گروهش باید عازم سفری شوند تا جلوی یک اژدها و نیروی تاریکی اش را بگیرند، در غیر این صورت همه از بین خواهند رفت.