آنونس و تیزر فیلم ها - تریلر فیلم The Life of David Gale ۲۰۰۳

دیوید گیل استاد دانشگاه هاروارد، از مخالفان اجرای حکم اعدام در ایالت تگزاس آمریکا است. او برای اینکه ثابت کند بعضی از محکومین به اعدام بی گناه اعدام می شوند با همکارش کنستانت نقشه ای طرح می کند...