آنونس و تیزر فیلم ها - تریلر فیلم Chappie

در آینده نزدیک، جرایم به وسیله یک نیروی پلیس مکانیزه ظالم کنترل می شوند. چپی، یک پلیس آهنی، بعد از ربوده شدن و برنامه ریزی مجدد به نخستین رباتی تبدیل می شود که توانایی اندیشیدن و احساس کردن را دارد و...