آنونس و تیزر فیلم ها - تریلر فیلم Soaked in Bleach ۲۰۱۵

تام گرنت، یک کارآگاه خصوصی است که برای تحقیق در مورد مرگ کرت کوبین استخدام می شود و...