آنونس و تیزر فیلم ها - تریلر فیلم ۲۰۱۵ Insurgent

فیلم درست از جایی آغاز می شود که قسمت اول Divergent به پایان رسیده بود. تریس و فور پس از خارج شدن از جامعه تحت کنترل، با گروه هایی در بیرون از مرز روبرو شده اند که توسط زنی به نام جوآن سرپرستی می شود و تریس نمی داند آیا او هم قدرت ماورا طبیعی دارد یا خیر.