ده آزمایش عالی که با تخم مرغ می توانید انجام دهید

اگر علاقه ای به انجام آزمایش های فیزیکی دارید و همچنین از تخم مرغ نیز چندان دل خوشی ندارید ، دیدن این کلیپ را به شما پیشنهاد می کنیم