استاد علی اکبر رائفی پور - بعد از حضرت عیسی (ع) مردم چند دسته شدند ؟

کلیپ سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور