مهریه ی خانمِ استاد رائفی پور چقدر است ؟

کلیپ سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور