استاد علی اکبر رائفی پور - آسیب های ماهواره (۱)

کلیپ سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در باب آسیب های ماهواره