امام مهربانی ها - استاد علی اکبر رائفی پور

کلیپ سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در باب آسیب های ماهواره