استاد علی اکبر رائفی پور - مدیریت زمان

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب مدیریت زمان