استاد علی اکبر رائفی پور - تفاوت ایران با ژاپن

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در مورد تفاوت های ایران و ژاپن