استاد علی اکبر رائفی پور - جنگ جهانی Z

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در مورد فیلم جنگ جهانی زد