آشپزی - اسنک مایونر و پنیر گودا

نان تست را بامقداری سس مایونز پوشانده روی آن پنیر گودا و به همین صورت یک نان تست دیگر روی ان (طبق فیلم) و درون ماهیتابه قرار دهید با سس کچآپ بسیار خوشمزه است